جدیدترین مدل های فصل

فروشگاه حضوری و آنلاین تن پوش ماهرو

تونیک نوا

۶۷۸,۰۰۰ تومان
 • جنس لینن و سوزن دوزی هندی
 • فیری سایز
 • ۴ رنگ

شومیز چشمک

۴۶۸,۰۰۰ تومان
 • جنس نخ
 • فیری سایز
 • ۳ رنگ

پیراهن سرمه

۴۹۸,۰۰۰ تومان
 • جنس کراش
 • فیری سایز
 • ۵ رنگ

تونیک دلوان

۵۵۸,۰۰۰ تومان
 • نخ گلدوزی شده
 • فیری سایز
 • ۳ رنگ

شومیز بهار

۵۹۸,۰۰۰ تومان
 • نخ گلدوزی شده
 • فیری سایز
 • ۳ رنگ

پیراهن تابستان

۵۵۸,۰۰۰ تومان
 • جنس لینن نخ
 • فیری سایز
 • ۴ رنگ

پیراهن ارکیده

۷۲۸,۰۰۰ تومان
 • جنس کرسپو خرج کار تافته
 • فیری سایز
 • ۸ رنگ

پیراهن شانا

۶۹۸,۰۰۰ تومان
 • جنس کرسپو و سوزن دوزی هندی 
 • فیری سایز
 • ۷ رنگ

ست هوران

۱,۲۵۸,۰۰۰ تومان
 • ست مانتو و دامن شلواری
 • جنس کرسپو و سوزن دوزی
 • ۳ طرح
 • فیری سایز

تونیک گلاب

۵۹۸,۰۰۰ تومان
 • جنس پوپلین گلدوزی دار
 • فیری سایز
 • ۳ رنگ

مانتو عروسکی گلگلی

۵۵۸,۰۰۰ تومان
 • نخ گلدوزی شده
 • فیری سایز
 • ۴ رنگ

شومیز مینیمال

۳۷۸,۰۰۰ تومان
 • لینن نخ
 • فیری سایز
 • ۵ رنگ

شومیز ملودی

۲۹۸,۰۰۰ تومان
 • جنس کرسپو
 • فیری سایز
 • ۸ رنگ

شومیز نانسی

۳۷۸,۰۰۰ تومان
 • جنس لینن
 • فیری سایز
 • ۵ رنگ

تونیک پیله دار

۴۵۸,۰۰۰ تومان
 • جنس لینن
 • فیری سایز
 • ۶ رنگ

شلوار بغل چاک دار

۳۹۸,۰۰۰ تومان
 • جنس لینن
 • فیری سایز
 • قد ۱۰۰
 • ۶ رنگ

شومیز تی تی

۴۹۸,۰۰۰ تومان
 • جنس لینن نخ
 • فیری سایز
 • ۶ رنگ

تونیک آرا

۴۹۸,۰۰۰ تومان
 • جنس لینن نخ
 • فیری سایز
 • ۶ رنگ

دیبا پیراهن

۶۸۸,۰۰۰ تومان
 • جنس کرسپو
 • فیری سایز
 • ۶ رنگ

شومیز پرند

۴۹۸,۰۰۰ تومان
 • جنس لینن نخی
 • فیری سایز
 • ۷ رنگ

تونیک نیکو

۵۶۸,۰۰۰ تومان
 • جنس لینن نخی
 • فیری سایز
 • ۶ رنگ

تونیک نیکو

۳۴۸,۰۰۰ تومان
 • جنس کتیبه سوزن دوزی
 • فیری سایز
 • ۵ رنگ

کت نیلی

۷۹۸,۰۰۰ تومان
 • جنس لینن
 • سایز یک و دو
 • ۶ رنگ

شومیز سلین

۳۳۸,۰۰۰ تومان
 • فیری سایز
 • فقط سفید
 • جنس کرسپو

تونیک روهام

۳۹۸,۰۰۰ تومان ۲۶۸,۰۰۰ تومان
 • جنس مخمل کبریتی
 • فیری سایز
 • رنگبندی

مانتو حصیری

۶۹۸,۰۰۰ تومان
 • فیری سایز
 • جنس حصیری
 •  ۲ طرح مشکی

مانتو حصیری گندم

۶۹۸,۰۰۰ تومان
 • جنس حصیری
 • فیری سایز
 • ۲ طرح

تونیک طرلان

۲۹۸,۰۰۰ تومان
 • جنس الیاف طبیعی
 • فیری سایز
 • ۱۰ رنگ

تونیک زیبا

۲۹۸,۰۰۰ تومان
 • جنس الیاف طبیعی
 • فیری سایز
 • رنگبندی

تونیک نارین

۲۷۸,۰۰۰ تومان
 • جنس الیاف طبیعی
 • فیری سایز
 • ۱۰ رنگ

مانتو هیوا

۲۹۸,۰۰۰ تومان
 • جنس الیاف طبیعی
 • فیری سایز
 • ۱۰ رنگ

تونیک قاصدک

۲۹۸,۰۰۰ تومان
 • جنس الیاف طبیعی
 • فیری سایز  ۳۶ تا ۴۰
 • ۱۰ رنگ

تنپوش آرام

۲۹۸,۰۰۰ تومان
 • جنس الیاف طبیعی
 • فیری سایز
 • ۱۰ رنگ

وست پشمی تک دکمه

۳۲۸,۰۰۰ تومان ۲۸۸,۰۰۰ تومان
 • وست پشمی
 • فیری سایز
 • ۵ رنگ

تونیک سوما

۳۴۸,۰۰۰ تومان
 • جنس کتیبه
 • فیری سایز
 • ۵ رنگ

کت زمستان

۳۷۸,۰۰۰ تومان ۳۴۸,۰۰۰ تومان
 • کت پشمی
 • فیری سایز
 • در ۶ رنگ

شومیز چرم یانا

۲۹۸,۰۰۰ تومان
 • جنس چرم و سوییت
 • فیری سایز
 • رنگ مشکی

بارانی دونا

۴۹۸,۰۰۰ تومان
 • بارانی
 • فیری سایز
 • در ۳ رنگ

تونیک دل آرا

۴۲۸,۰۰۰ تومان
 • جنس کرسپو و سوزن دوزی
 • فیری سایز
 • ۸ رنگ

کت میلان

۷۸۸,۰۰۰ تومان ۵۶۸,۰۰۰ تومان
 • جنس پشمی
 • آستردار
 • ۵ رنگ

پالتو لونا

۷۹۸,۰۰۰ تومان ۶۹۸,۰۰۰ تومان
 • جنس پشمی
 • آستر دار
 • ۵ طرح
 • فیری سایز

پالتو بارین

۹۵۸,۰۰۰ تومان
 • جنس پشمی
 • تمام آستر
 • ۶ رنگ
 • فیری سایز

تونیک شکوفه

۲۷۸,۰۰۰ تومان
 • جنس الیاف طبیعی
 • فیری سایز
 • ۱۰ رنگ

تونیک سلنا

۴۱۸,۰۰۰ تومان
 • فیری سایز
 • لینن نخ
 • ۳ رنگ

تونیک روها

۲۹۸,۰۰۰ تومان
 • جنس پولوتی
 • فیری سایز
 • ۸ رنگ

تونیک سارن

۲۹۸,۰۰۰ تومان
 • جنس پولوتی
 • فیری سایز
 • ۸ رنگ

پیراهن دیبا

۴۱۸,۰۰۰ تومان
 • جنس کتیبه
 • فیری سایز
 • رنگ بندی

تونیک رویا

۲۷۸,۰۰۰ تومان ۱۹۸,۰۰۰ تومان
 • الیاف طبیعی
 • فیری سایز
 • ۱۰رنگ

تن پوش خاتون

۲۵۸,۰۰۰ تومان
 • جنس الیاف طبیعی
 • ۴ رنگ
 • سایزبندی

بارانی درنا

۶۹۸,۰۰۰ تومان

 • تمام آستر
 • سایز ۱و۲
 • ۲ رنگ

تونیک نیکا

۳۹۸,۰۰۰ تومان
 • جنس مخمل کبریتی
 • فیری سایز
 • ۷ رنگ

کت هانا

۴۵۸,۰۰۰ تومان ۳۷۸,۰۰۰ تومان
 • جنس مخمل کبریتی
 • فیری سایز
 • ۷ رنگ

پالتو پارلا جدید

۷۸۸,۰۰۰ تومان
 • جنس پشمی
 • آستردار
 • ۴ رنگ
 • فیری سایز

کت ماریا

۶۵۸,۰۰۰ تومان
 • جنس پشمی
 • فیری سایز
 • ۵ طرح

پیراهن پاییز مخمل

۴۹۸,۰۰۰ تومان
 • جنس مخمل کبریتی
 • فیری سایز
 • ۴ رنگ

شومیز آنا

۲۷۸,۰۰۰ تومان
 • جنس لینن
 • فیری سایز
 • ۱۰ رنگ

مانتو بهار

۵۹۸,۰۰۰ تومان
 • فیری سایز
 • جنس کرسپو
 • رنگبندی

مانتو کتی مارین

۳۹۸,۰۰۰ تومان ۳۲۸,۰۰۰ تومان
 • جنس کتیبه سوزن دوزی
 • فیری سایز
 • ۶ رنگ

پیراهن تابستان۱

۳۹۸,۰۰۰ تومان ۳۵۸,۰۰۰ تومان
 • جنس لینن نخ
 • فیری سایز
 • ۴ رنگ

تونیک ستاره

۱۹۸,۰۰۰ تومان
 • جنس الیاف طبیعی
 • فیری سایز
 • رنگبندی

پیراهن پاییزه کبریتی

۴۹۸,۰۰۰ تومان
 • جنس مخمل کبریتی
 • ۷ رنگ
 • فیری سایز

پیراهن دیبا کبریتی

۴۹۸,۰۰۰ تومان
 • جنس مخمل کبریتی
 • فیری سایز
 • ۷ رنگ

تونیک پینار

۳۱۸,۰۰۰ تومان
 • جنس نخ
 • فیری سایز
 • ۳ رنگ

پیراهن وست روژان

۴۹۸,۰۰۰ تومان
 • جنس ابروبادی
 • فیری سایز
 • ۵ رنگ

پیراهن زیما

۳۹۸,۰۰۰ تومان
 • جنس لینن
 • فیری سایز
 • ۳ رنگ

تونیک حنا

۲۹۸,۰۰۰ تومان
 • جنس ژاکارد
 • فیری سایز
 • ۴ رنگ

تونیک آسمان

۳۵۸,۰۰۰ تومان
 • جنس کتان نخی
 • فیری سایز
 • ۴ رنگ

دامن شلواری آنا

۳۴۸,۰۰۰ تومان
 • جنس لینن
 • فیری سایز
 • رنگ بندی

پیراهن چین دار آرام

۴۴۸,۰۰۰ تومان
 • جنس بابوس
 • فیری سایز
 • رنگ بندی

کت ماهرو

۴۳۸,۰۰۰ تومان
 • سایز ۱و ۲
 • جنس کرپ مازاراتی
 • رنگبندی

تونیک گلاب ۲

۳۱۸,۰۰۰ تومان
 • جنس نخ
 • فیری سایز
 • ۳ رنگ

شومیز بیسیک

۳۱۸,۰۰۰ تومان
 • جنس نخ
 • فیری سایز
 • ۳ رنگ

تونیک ریما

۱۹۸,۰۰۰ تومان
 • جنس الیاف طبیعی
 • فیری سایز
 • ۷ رنگ

شومیز اسپورت

۲۴۸,۰۰۰ تومان
 • جنس الیاف طبیعی
 • فیری سایز
 • ۱۰ رنگ

شومیز لیا

۲۱۸,۰۰۰ تومان
 • جنس کرپ اسکاچی
 • فیری سایز
 • ۵ رنگ

کت هانا

۴۹۸,۰۰۰ تومان
 • جنس کرپ مازاراتی
 • فیری سایز
 • ۴ رنگ

شومیز سارینا

۲۱۸,۰۰۰ تومان
 • جنس کرپ اسکاچی
 • فیری سایز
 • ۵ رنگ

شومیز هوری

۲۱۸,۰۰۰ تومان
 • کرپ اسکاچی
 • فیری سایز
 • ۵ رنگ

پیراهن پریا

۳۹۸,۰۰۰ تومان
 • جنس لینن
 • فیری سایز
 • ۳ رنگ

تونیک سلین

۲۳۸,۰۰۰ تومان
 • جنس الیاف طبیعی
 • فیری سایز
 • ۱۰ رنگ

تنپوش گلی طرح قدیم

۲۷۸,۰۰۰ تومان
🌸تن پوش گلی .جنس نخ پنبه ✔️سایز (۳۶ تا ۴۲) . ✔️قد پیراهن ۱۲۵ ✔️اندازه دور سینه سایز ۱ -۹۶

تنپوش گلی

۲۷۸,۰۰۰ تومان
 • جنس الیاف طبیعی
 • سایزبندی
 • ۷ رنگ

مانتو لبخند

۲۷۸,۰۰۰ تومان
 • جنس لینن نخی
 • فیری سایز
 • ۴ رنگ

شومیز گیوا

۲۱۸,۰۰۰ تومان
 • جنس کرپ اسکاچی
 • فیری سایز
 • ۵ رنگ

ست دل آ

۴۹۸,۰۰۰ تومان
 • جنس لینن
 • فیری سایز
 • ۳ رنگ

پانچ سارال

۳۳۸,۰۰۰ تومان
 • پانجو کنفی
 • فیری سایز
 • ۷ رنگ

تونیک شکوفه

۲۲۸,۰۰۰ تومان
 • جنس الیاف طبیعی
 • سایز ۱ و۲
 • ۶ رنگ

تن پوش نقش

۲۵۸,۰۰۰ تومان
 • الیاف طبیعی
 • سایز ۱ و۲
 • ۶ رنگ

تن پوش دیبا

۲۸۵,۰۰۰ تومان
 • الیاف طبیعی
 • سایز ۳۸ تا۴۴
 • ۳ رنگ

مانتو کتان سلین

۳۵۸,۰۰۰ تومان
 • جنس کتان
 • فیری سایز
 • رنگ بندی

کت کتان نانسی

۳۱۸,۰۰۰ تومان
 • کت کتان
 • فیری سایز
 • رنگ بندی

پانچ زمستان

۴۹۸,۰۰۰ تومان ۴۶۸,۰۰۰ تومان
 • جنس پشمی
 • فیری سایز
 • تک رنگ

شومیز میا

۱۲۸,۰۰۰ تومان
 • جنس میکرو
 • رنگبندی
 • فیری سایز
محصولات پرفروش
کاپشن
 • کاپشن
 • هودی
 • شومیز
 • دامن

پالتو تن پوش ماهرو

mahroo-divider2

کاپشن تن پوش ماهرو

mahroo-divider2

شومیز تن پوش ماهرو

mahroo-divider2
tanpoosh mahroo

فروشگاه تن پوش ماهرو

فروشگاه تن پوش ماهرو حدود ۸ سال پیش تصمیم به تولید محصولات با کیفیت ایرانی با طراحی های خاص و متنوع گرفت و فعالیت خود را در زمینه تولید و فروش پوشاک شروع کرد. هدف اصلی ما در تن پوش ماهرو این بوده و هست که نتیجه کارآفرینی و اشتغال زایی ما ضمن در نظر گرفتن حقوق تولید کننده، به منافع مصرف کننده هم ارج بنهد. از این رو با تمام توان در این چند سال کوشیده ایم تا با ایجاد اشتغال و تولید پوشاک با کیفیت ایرانی در راستای رضایت مشتری و حمایت از تولید داخلی قدم برداریم. رضایت شما و استقبال پرشور از محصولات ۴ فصل تن پوش ماهرو به ما انگیزه ای مضاعف برای تدوام تولید و مسئولیتی بزرگ برای حفظ کیفیت می دهد.

فروش آنلاین و حضوری با سه شعبه فعال در تهران

اساسی ترین رکن در فروشگاه تن پوش ماهرو، مشتری مداری است. از این رو همواره با شرایط مختلف و نیاز های مشتریان همگام بوده ایم. ایجاد توازن بین سلیقه مشتریان ، کیفیت محصول شایسته ایرانی و قیمت مناسب باعث شده که با افتخار جز قدیمی ترین فروشگاه ها در قلب پایتخت باشیم. فروش آنلاین از طریق اینستاگرام و وب سایت رسمی تن پوش ماهرو این امکان را برای ما فراهم کرد تا طیف وسیع تری را پوشش دهیم و رضایتمندی شما عزیزان را به عنوان توشه راه همراه ببریم.

اکنون نیز در شرایط کرونا، با رعایت پروتکل های بهداشتی مقدم شما عزیزان را در فروشگاه گرامی میداریم. همچنین مفتخریم که پوشاک مورد علاقه اتان را از طریق وب سایت برای شما بفرستیم.

پخش ویدیو

ما را در اینستاگرام تن پوش ماهرو دنبال کنید.